پنجشنبه 28 تیر 1403
تاریخچه مرکز رشد صنعت آب و برق
این مرکز از سال 1400 آغاز به کار نموده و در حال حاضر میزبان دو شرکت فناور می باشد.
محل استقرار شرکتهای فناور ساختمان شماره 2 مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس واقع در شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان توانیر می باشد. مرکز آمادگی بررسی درخواست و حمایت از دیگر شرکت های فناور یا دانش بنیان فعال در زمینه های موردنیاز صنعت آب و برق دارد.
شبکه مراکز رشد
با توجه به گستردگی صنعت آب و برق در سراسر کشور و همچنین برخورداری همه استان‌ها از ظرفیت‌های مورد نیاز برای توسعه افتصادی و خلق ثروت بر مبنای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بویژه حضور دانش‌آموختگان و اعضاء هیأت علمی در سراسر کشور، شکل‌گیری شبکه مراکز رشد بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای و همچنین ظرفیت نیروی انسانی هر استان در دستور کار مرکز رشد واحدهای قناور صنعت آب و برق قرار دارد. بر این‌ اساس، با مطالعه زمینه‌های توسعه فناوری در هر کدام از مناطق کشور و با همکاری سازمان‌ها و نهادهای محلی، نسبت‌ به راه‌اندازی مرکز رشد تحت نظر مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق اقدام خواهد شد تا با ایجاد زمینه مناسب برای همکاری میان دانشگاه و صنعت از ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در استان حمایت و بدین ترتیب ضمن رفع مسائل و مشکلات صنعت آب و برق در سطح منطقه، باعث ایجاد اشتغال پایدار و دانش‌محور گردد.
مرکز رشد شعبه فارس
از ابتدای سال 1400، با الحاق مجتمع های آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق به پژوهشگاه نیرو ، شعبات مرکز رشد نیرو در این مجتمع ها راه اندازی گردید و به زودی آمادگی جذب و پذیرش واحدهای فناور هر منطقه را خواهند داشت. ساختمان شماره 2 مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس واقع در شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان توانیر نیز به عنوان مرکز رشد صنعت آب و برق- شعبه فارس درنظر گرفته شده و آماده جذب، پذیرش و ارائه خدمات به واحدهای فناور در حوزه آب و برق می باشد.